top of page

Hvem er vi?

Resume
Relevant info

 Vi er NRR godkjent instruktører i hjerte og lungeredning med defibrillator og hjerte og lungeredning til helsepersonell.

Vi ønsker å oppnå at flest mulig våger å ta affære når en akutt situasjon oppstår i nærheten.

FB_IMG_1586995107495.jpg
Jannike Haukeland

Jeg er utdannet sykepleier i 2014. I hovedsak har jeg arbeidet i kommunehelsetjenesten på sykehjem. Hjerte mitt dunker litt ekstra for eldreomsorg og førstehjelp.

På fritiden er jeg et aktivt søk og redningsmannskap.

Jeg har videreutdanning i avansert gerontologi som omhandler aldring og eldre.
 
Jeg har tatt instruktørkurs i DHLR og HHLR via Norsk Resuscitasjonsråd. Dette gjør at kursene som blir avholdt sikrer kvalitet og er standardisert. 

 
marve.jpg
Stian Haukeland

Jeg er utdannet vekter siden 2009. Har i hovedsak arbeidet som sentervekter og i rusomsorgen. I tillegg til dette arbeider jeg i akutt psykiatrien, har gjort det siden 2016.

Jeg er også et aktivt søk og redningsmannskap på fritiden. 

Jeg har tatt instruktørkurs i DHLR og HHLR via Norsk Resuscitasjonsråd. Dette gjør at kursene som blir avholdt sikrer kvalitet og er standardisert. 
bottom of page